NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Sorbofil® GB


Sorbofil® GB są wysokowydajnymi filtrami węglowymi przeznaczonymi do oczyszczania gazów, których konstrukcja zapewnia maksymalnie długi czas kontaktu oczyszczanego medium ze złożem węglowym. Dzięki budowie filtrów oraz rozmieszczeniu złoża węglowego filtry Sorbofil® GB umożliwiają oczyszczanie gazów o dużym natężeniu przepływu przy relatywnie niskich spadkach ciśnienia. Filtry Sorbofil® GB charakteryzują się szerokim zakresem przepływu gazu w zależności od wariantu od 1 000 do 40 000 m3/h

Sorbofil® GPE


Sorbofil® GPE są wysokowydajnymi filtrami węglowymi przeznaczonymi do oczyszczania gazów, których konstrukcja zapewnia maksymalnie długi czas kontaktu oczyszczanego medium ze złożem węglowym. Wykonanie z tworzywa HDPE umożliwia wykorzystanie filtrów Sorbofil® GPE w aplikacjach o zwiększonym ryzyku korozyjności. Filtry Sorbofil® GPE charakteryzują się szerokim zakresem przepływu gazu w zależności od wariantu od 350 do 5 500 m3/h.

Sorbofil® GS


Sorbofil® GS są wysokowydajnymi filtrami węglowymi przeznaczonymi do oczyszczania gazów, których konstrukcja zapewnia maksymalnie długi czas kontaktu oczyszczanego medium ze złożem węglowym. Dzięki sorpcyjnym właściwościom węgli aktywnych filtry Sorbofil® GS 1 mogą być wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń organicznych i niektórych nieorganicznych z powietrza i gazów. Filtry Sorbofil® GS charakteryzują się szerokim zakresem przepływu gazu w zależności od wariantu od 200 do 3 000 m3/h.