NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Polityka jakości

JAKOŚĆ jest gwarantem powodzenia naszego Przedsiębiorstwa dziś i w przyszłości.

Dzięki ciągłej pracy nad badaniami i rozwojem naszych produktów jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom zaawansowane rozwiązania filtracyjne powszechnie wykorzystywane przy uzdatnianiu wody pitnej, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, oczyszczaniu biogazu lub gazów odlotowych.

CELEM naszego działania jest stały nadzór nad utrzymaniem wyrobów i świadczonych usług na wysokim poziomie jakościowym oraz zadowolenie KLIENTA z naszych produktów i usług.

Cele te realizujemy poprzez:

  1. urzeczywistnienie w świadczonych wyrobach i usługach oczekiwań i potrzeb Klienta,
  2. doradztwo techniczne oraz wsparcie merytoryczne projektantów urządzeń uwzględniających filtry węglowe w fazie projektowania, montażu, jak i eksploatacji,
  3. przestrzeganie zasad systemu zarządzania wg ISO 9001:2015,
  4. doskonalenie personelu podczas szkoleń,
  5. kompetentną i profesjonalną obsługę Klienta,
  6. szeroki zakres wyrobów i usług dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów,
  7. współpracę z dostawcami oferującymi najwyższą jakość oraz gwarantują terminowość dostaw,
  8. konkurencyjność produkowanych wyrobów osiągniętą poprzez zastosowanie nowoczesnych procesów produkcyjnych i technologicznych.

Stałe szkolenia pracowników zapewniają pełną realizację przyjętej POLITYKI. Począwszy od Zarządu wszyscy realizujemy POLITYKĘ poprzez osiąganie zakładanych celów jakościowych zgodnych z dokumentami SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

Wprowadzany, utrzymywany i stale doskonalony SYSTEM ZARZĄDZANIA, dokonywane przeglądy zarządzania przez Zarząd oraz wewnętrzne audity, zapewnią utrzymanie stałej WYSOKIEJ I POWTARZALNEJ JAKOŚCI PRODUKTU I USŁUG.

 

Data: 12.11.2021