NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

Jak zregenerować węgiel aktywny w filtrze?

Regeneracja węgla aktywnego ma na celu przywrócenie zdolności sorpcyjnych adsorbentu poprzez jego reaktywację w wysokiej temperaturze. Usługa polega na opróżnieniu filtra węglowego ze zużytego złoża (przez naszą ekipę lub użytkownika), przewiezieniu węgla do zakładu regeneracji, w którym poddawany jest specjalistycznym procesom, a następnie uzupełnieniu strat wynikających ze specyfiki podjętych działań wysokotemperaturowych. Następnie węgiel jest zwracany na obiekt i ponownie zasypywany do urządzeń.

Najczęściej stosowaną w przemyśle metodą regeneracji zużytych węgli aktywnych metody termiczne. Polegają one na regeneracji adsorbentów węglowych za pomocą termicznej obróbki. Regeneracja prowadzona jest w piecach w temperaturze sięgającej 900oC. Czas przebywania cząstek regenerowanego materiału w strefie reakcji zawiera się zazwyczaj w przedziale 0,5÷1,5h. Proces termicznej regeneracji przebiega z reguły dwustopniowo; w pierwszym etapie następuje termiczna desorpcja zaadsorbowanych zanieczyszczeń, natomiast w drugim - reaktywacja czynnikiem utleniającym.

Zużyte adsorbenty węglowe kierowane do regeneracji muszą charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, co zapobiega ich ścieraniu się podczas tego procesu i pozwala na osiągnięcie odpowiedniego uzysku produktu.

Proces regeneracji jest opłacalny ekonomicznie, a dodatkowo sprzyja ochronie środowiska - produkt nie jest zastępowany nowym i utylizowany, a poddany recyklingowi i wielokrotnie używany. Jak często można regenerować w ten sposób węgiel aktywny? Regeneracja zależy w dużej mierze od tego, jak produkt jest eksploatowany w miejscu jego użycia. Silna eksploatacja węgla może negatywnie wpływać na jego podatność do wielokrotnej regeneracji, stąd jest to oceniane indywidualnie dla danego obiektu na podstawie testów pobieranych próbek.

Tekst w oparciu o: Badania termicznej regeneracji zużytych węgli aktywnych Stelmach S,. Wasielewski R. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 22 vol. 8(2008)