NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

AQUAGRAN

Wysokiej jakości, naturalny piasek kwarcowy, wolny od zanieczyszczeń organicznych. Produkowany wg najnowszych technologii obróbki wstępnej, wielokrotnie płukany, suszony oraz przesiewany by otrzymać wysoką jakość dzięki czemu złoże filtracyjne ma niewielką ilość podziarna i nadziarna. Zgodny z normą PN-EN 12904 „Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – piasek i żwir”.

Granulacje:

0,4-0,8 mm
1,0-1,6 mm
3,15-5,6 mm
0,5-1,0 mm
1,0-2,0 mm
5,6-8,0 mm
0,63-1,0 mm
1,4-2,2 mm
8,0-16,0 mm
0,71-1,25 mm
2,0-3,15 mm
16,5-25,0 mm
0,8-1,4 mm
2,0-5,6 mm
25,0-35,0 mm

 

 

PIASKI I ŻWIRY FILTRACYJNE

Piaski i żwiry filtracyjne o dużej jednorodności ziaren i zawartości krzemionki. Bardzo duża odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne gwarantująca długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany lub uzupełniania złoża filtracyjnego. Wszystkie kruszywa filtracyjne, posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH. Piaski i żwiry filtracyjne oznaczają się dużą ilością zawartości krzemionki (SiO2) w granicach ok. 90-95% oraz małą zawartością tlenku wapniowego i magnezowego (CaO + MgO) jak również żelaza aktywnego (Fe+) i związków siarki zanieczyszczeń organicznych. Jakość wg normy PN-88/B-06715 „Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne”.

Piaski i żwiry suszone – typowe granulacje:

0,4-0,8 mm
1,0-2,0 mm
5,0-10,0 mm
0,5-1,0 mm
2,0-4,0 mm
10,0-20,0 mm
0,8-1,4 mm
3,0-5,0 mm
20,0-40,0 mm
0,8-2,0 mm
4,0-8,0 mm
 

 

Piaski i żwiry płukane – typowe granulacje:

0,4-1,0 mm
0,8-2,0 mm
8,0-16,0 mm
0,8-1,4 mm
2,0-4,0 mm
16,0-32,0 mm
1,4-2,0 mm
4,0-8,0 mm
 


Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia innych granulacji