NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

Wykorzystanie kabin suszarniczo-lakierniczych znacząco podnosi wydajność produkcyjną oraz zapewnia wysoka jakość powłoki lakierniczej. Z uwagi na dużą wydajność malowania użytkowaniu takiego urządzenia towarzyszy wzrost emisji Lotnych Związków Organicznych do atmosfery. Dzięki wysokiej efektywności filtry Sorbofil® produkcji ACES stanowią najprostsze rozwiązanie tego problemu.
 

Kabiny lakierniczo-suszarnicze

Coraz większa liczba zakładów produkcyjnych podejmuje decyzje o inwestycji w kabiny lakierniczo - suszarnicze. Inwestycja ta pozwala na zapewnienie wysokiej powłoki lakierniczej przy jednoczesnym podniesieniu wydajności produkcyjnej. Wykorzystanie kabiny zapewnia stałość procesu lakierowania pod kątem zapylenia, odpowiedniej temperatury nakładania powłoki i suszenia czy odpowiedniej wentylacji.

Wzrost wydajności produkcyjnej wiąże się nieubłagalnie ze wzrostem emisji Lotnych Związków Organicznych ( w skrócie LZO) do atmosfery. Do najczęściej występujących związków należą toluen, ksylen, propan-2-ol. Łączne stężenie LZO w gazach pochodzących z kabin zależy od ilości i rodzaju stosowanych farb i może wynosić nawet kilkaset miligramów w każdym metrze sześciennym wyrzucanego powietrza. Objętość gazów jest uzależniona od wielkości kabiny i może osiągać rozmiary do kilkudziesięciu m3/h.

W trosce o stan środowiska naturalnego na Użytkowników takich instalacji nałożono obowiązek ograniczania emisji LZO do atmosfery. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania należy uwzględnić kilka ważnych aspektów:

  • etapowość procesu ( aktualne stężenie zależy od etapu wykonywania prac takich jak przygotowanie do lakierowania, lakierowanie czy suszenie)
  • ilości i rodzaj zużywanych lakierów i rozpuszczalników
  • reżim pracy zakładu
  • wielkość strumienia powietrza
  • parametry fizyczne i chemiczne gazów

 

Filtr węglowy do kabiny lakierniczej

Adsorpcja na węglu aktywnym jest najlepszym sposobem na ograniczenie emisji LZO z powietrza pochodzącego z kabin lakierniczych. Aby zapewnić odpowiednie warunki do pracy złoża węglowego (prędkości filtracji, czas kontaktu) należy zastosować odpowiedni filtr węglowy. W ofercie ACES możecie Państwo znaleźć cały szereg filtrów Sorbofil®, które zapewnią odpowiednie warunki oczyszczania strumieni gazów od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Specjalnie przystosowane jednostki filtracyjne pozwalają na pełne wykorzystanie właściwości złoża węglowego, a uzyskanie wysokiej efektywności oczyszczania możliwe jest dzięki zastosowaniu wysokiej jakości węgli węgli Sorbotech® GE. Przy uwzględnieniu montażu filtrów węglowych na etapie instalacji kabiny możliwe jest skorelowanie automatyki naszych filtrów ze sterowaniem kabiny oraz dobranie odpowiedniego wentylatora obsługującego kabinę i filtr.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania.

 

Czytaj także: