NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

Przedstawiamy Sorbotech® Desulfax – nowy produkt dostępny w ofercie ACES. To granulowane złoże na bazie tlenku/wodorotlenku żelaza o wysokiej porowatości, które zapewnia ekonomiczne i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie do kontroli zanieczyszczeń związkami siarki.

Sorbotech® Desulfax oferuje niezawodne działanie w redukcji siarkowodoru oraz merkaptanów z różnych rodzajów gazów, zapewniając kontrolę nad zanieczyszczeniami i dbając o nasze środowisko.

Sorbotech Desulfax znajduje zastosowanie w:

  • Usuwaniu siarkowodoru
  • Usuwaniu merkaptanów
  • Biogazie rolniczym
  • Biogazie pochodzącym z oczyszczalni ścieków
  • Przemysłowych gazach odlotowych zawierających H2S
  • Uzdatnianiu gazu wysypiskowego


Sorbotech® Desulfax

Sorbotech® Desulfax

Aby osiągnąć optymalną skuteczność procesu redukcji siarkowodoru, ważne jest, aby gaz charakteryzował się odpowiednią wilgotnością względną na poziomie około 100%.

W przypadku gdy dla impregnowanych węgli aktywnych optymalne środowisko pracy to warunki tlenowe oraz wilgotność oscylująca w zakresie 60-80%, złoże odsiarczające znajdzie zastosowanie tam, gdzie węgiel aktywny nie będzie skutecznie adsorbował związków siarki. W szczególności, w warunkach beztlenowych oraz w przypadku bardzo wysokiej wilgotności, Sorbotech® Desulfax wykazuje największą efektywność i skuteczność działania.

Dzięki utrzymaniu wysokiej wilgotności względnej oraz odpowiedniej temperatury (10-80°C), Sorbotech® Desulfax może osiągać pełną skuteczność, zapewniając efektywne wiązanie siarkowodoru i eliminację merkaptanów.

Jeśli chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów, skonsultować się z naszym zespołem lub otrzymać indywidualne rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb, serdecznie zachęcamy do kontaktu.