NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Polityka prywatności strony www.aces.pl

Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.aces.pl. [dalej jako Serwis].

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ACES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ulicy Łużyckiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848394, posiadająca NIP 5862289573, REGON 222060600 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych [dalej Administrator].
 2. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Serwisu ma dla Administratora znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Administrator dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Serwisu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Serwisu.
 4. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres zamieszkania i adres wysyłki, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jak np. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży w ramach działającego w Serwisie sklepu internetowego. Przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich:

  a) w zakresie obsługi płatności:

  • PayPro S.A. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Przelewy24,

  b) w zakresie dostarczenia zamówionego towaru:

  • Kurier Inpost Sp. z o. o. – w przypadku dostawy węgli aktywnych Sorbotech®
  • Kurier FedEx Express Poland Sp. z o. o. – w przypadku dostawy antracytu filtracyjnego

  Przekazywanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisów

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku jeśli Administratora nie będzie zobowiązany przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłać wiadomość email na adres: aces@aces.pl lub pisemnie na adres: ACES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ulicy Łużyckiej 10. W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Administratora za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.

Cookies

 1. Administrator korzysta z Plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów. Dzięki temu będziemy mogli cały czas ulepszać Serwis.
 3. W ramach działania Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w urządzeniu Użytkownika. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Google Analitycs

 1. Ponadto w celach statystycznych i analitycznych Administrator korzysta z Google Analitycs. Dzięki temu narzędziu Administrator ma możliwość uzyskania informacji dotyczących statystyk oglądalności, informacji o ruchu w Serwisie, podstawowych danych demograficznych itd. Ponadto Google Analitycs umożliwia również tworzenie zbiorczych raportów. Dane te mają charakter statystyczny i w żaden sposób nie można ich wiązać z konkretnymi użytkownikami ani też adresami IP. Dane te są przez Administrator wykorzystywane w celu analizy zachowania Użytkowników, którą ma na celu optymalizację i ulepszenie prowadzonego przez nas Serwisu.