NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

PROFESJONALNY ZASYP FILTRÓW

Firma ACES Sp. z o.o. specjalizuje się w zasypach węgli aktywnych, antracytów, piasków i innych złóż filtracyjnych do obiegów filtracyjnych komunalnych i przemysłowych.

Gwarantujemy fachowe doradztwo przy doborze złóż filtracyjnych (wszystkie nasze złoża są najwyższej jakości i posiadają atesty PZH), obliczaniu poszczególnych warstw filtracyjnych, przeglądzie, remoncie i rozruchu filtrów.

Dzięki pełnemu zautomatyzowaniu robót (zasyp hydrauliczny) jesteśmy w stanie zapewnić sterylne warunki pracy oraz skrócić czas wykonywanego zlecenia do minimum w zależności od wielkości obiektu.

Zakres kompleksowej oferty dotyczącej dostawy złóż filtracyjnych wraz z zasypem i uruchomieniem, zawiera następujące elementy:

  • sprzedaż złóż filtracyjnych spełniających obowiązujące normy;
  • transport złóż filtracyjnych we wskazane miejsce;
  • rozładunek i zasyp hydrauliczny lub pneumatyczny złóż filtracyjnych do filtrów;
  • ułożenie w warstwach złóż filtracyjnych w filtrach;
  • płukanie złoża filtracyjnego w celu usunięcia podziarna i ewentualnych zanieczyszczeń;
  • uzupełnienie ubytków złóż filtracyjnych powstałych po wypłukaniu podziarna do wymaganej objętości złoża;
  • wykonanie krzywych przesiewu złóż filtracyjnych;
  • dezynfekcja złóż filtracyjnych;
  • nadzór technologiczny nad wykonywanymi pracami.

Wszystkie czynności związane z dostawą złóż filtracyjnych i zasypem są wykonane pod naszym nadzorem technologicznym przy użyciu wysokiej klasy sprzętu oraz doświadczonej obsługi.