NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Węgle Sorbotech®

Węgle aktywne kamienne, kokosowe, drzewne i impregnowane. W zależności od potrzeb granulowane, formowane i pyliste. Zapraszamy do zapoznania się z linią produktów SORBOTECH®, najwyższej jakości węgli aktywnych.

WĘGLE FORMOWANE

węgiel pylisty

Sorbotech® GE

są formowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich wysoce rozwinięta powierzchnia wewnętrzna zapewnia efektywną adsorpcję dla szerokiego zakresu związków organicznych obecnych w strumieniach powietrza i gazów, a odpowiednia wielkość i rozkład porów czyni je idealnym medium do zastosowań w przemyśle oraz układach wentylacyjnych.

Zastosowanie:

 • Usuwanie lotnych związków organicznych
 • Wypełnienie filtrów nad dygestoriami
 • Filtry kabin lakierniczych i malarskich
 • Filtracja par rozpuszczalników, asfaltów i paliw
 • Deodoryzacja
 • Usuwanie siloksanów

 

WĘGLE GRANULOWANE

węgiel pylisty

Sorbotech® LG

są granulowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z najwyższej jakości węgla. Są one specjalnie przygotowane do uzdatniania wody pitnej, eliminując z niej substancje wpływające na barwę, smak i zapach. Dodatkowo, są idealnym medium do filtracji ścieków czy wody procesowej, usuwając z niej zanieczyszczenia organiczne do ilości śladowych.

Sorbotech® LGCO

są granulowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z najwyższej jakości łupin orzecha kokosowego. Ich wysoce rozwinięta powierzchnia wewnętrzna, mikroporowata struktura porów oraz wysoka twardość czynią te produkty idealnym medium do uzdatniania wody pitnej, eliminując z niej substancje wpływające na barwę, smak i zapach. Dodatkowo, są doskonałym produktem do filtracji ścieków czy wody procesowej, usuwając z niej zanieczyszczenia organiczne do ilości śladowych.

Sorbotech® GG

są granulowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich wysoce rozwinięta powierzchnia wewnętrzna czyni te produkty idealnym medium do efektywnej adsorpcji dla szerokiego zakresu związków organicznych obecnych w strumieniach powietrza i gazów między innymi w przemyśle oraz w układach wentylacyjnych.

Sorbotech® GGCO

są granulowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z najwyższej jakości łupin orzecha kokosowego. Ich wysoce rozwinięta powierzchnia wewnętrzna, mikroporowata struktura porów oraz wysoka twardość czynią te produktu idealnym medium do zapewnienia efektywnej i skutecznej adsorpcji dla szerokiego zakresu związków organicznych obecnych w strumieniach powietrza i gazów między innymi w przemyśle oraz w układach wentylacyjnych.

Sorbotech® FGB

są granulowanymi węglami aktywnymi produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich odpowiednio rozwinięta struktura wewnętrzna zapewnia efektywną adsorpcję i wysoką skuteczność usuwania dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych czy ze spalania odpadów.

Zastosowanie:

 • Usuwanie dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych

Sorbotech® FGBS

są granulowanymi węglami aktywnymi impregnowanymi związkami siarki, produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich odpowiednio rozwinięta struktura wewnętrzna zapewnia efektywną adsorpcję i wysoką skuteczność usuwania dioksyn, furanów i metali ciężkich (w szczególności rtęci) z gazów spalinowych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych czy ze spalania odpadów.

Zastosowanie:

 • Usuwanie dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych
 • Usuwanie rtęci ze spalin

 

WĘGLE IMPREGNOWANE

węgiel pylisty

Sorbotech® GERS

to impregnowane lub katalityczne, formowane węgle aktywne produkowane poprzez aktywację parą wyselekcjonowanego węgla antracytowego. Odpowiednio dobrany proces produkcji gwarantuje niezmiennie dobrą jakość oraz wysokie zdolności sorpcyjne. Węgle te służą głównie do usuwania związków siarki z gazów.

Zastosowanie:

 • Usuwanie siarkowodoru
 • Usuwanie dwutlenku siarki
 • Usuwanie merkaptanów
 • Deodoryzacja
 • Oczyszczanie biogazu

Sorbotech® GERA

to impregnowane, formowane węgle aktywne produkowane poprzez aktywację parą wyselekcjonowanych gatunków węgla. Odznacza je wysoka twardość oraz duża objętość porów, co czyni je idealnym medium do zastosowań w systemach przemysłowych i wentylacyjnych. Węgiel ten służy do usuwania amoniaku oraz lotnych amin ze strumieni gazów i powietrza.

Zastosowanie:

 • Usuwanie amoniaku z gazu
 • Usuwanie lotnych amin
 • Deodoryzacja w oczyszczaniu ścieków

Sorbotech® GERF

to impregnowane, formowane węgle aktywne produkowane poprzez aktywację parą wyselekcjonowanych gatunków węgla. Odpowiednio wysoka twardość oraz duża objętość porów czynią je idealnym medium do zastosowań w systemach przemysłowych i wentylacyjnych. Węgle te służą do usuwania formaldehydu ze strumieni gazów i powietrza.

Zastosowanie:

 • Usuwanie formaldehydu

Sorbotech® GERM

to impregnowane, formowane węgle aktywne produkowane poprzez aktywację parą wyselekcjonowanych gatunków węgla. Odpowiednio wysoka twardość oraz duża objętość porów czynią je idealnym medium do zastosowań w systemach przemysłowych i wentylacyjnych. Węgiel ten służy do usuwania oparów rtęci ze strumieni gazów i powietrza.

Zastosowanie:

 • Usuwanie oparów rtęci

 

WĘGLE PYLISTE

węgiel pylisty

Sorbotech® LPW

są pylistymi węglami aktywnymi produkowanymi z wysokiej jakości węgla drzewnego. Ich makroporowata struktura wewnętrzna czyni je idealnym medium do uzdatniania wody pitnej, filtracji ścieków czy wody procesowej eliminując z niej substancje wpływające na barwę, smak i zapach. Ich dozowanie do filtrowanej cieczy może odbywać się w systemie ciągłym bądź okresowym.

Zastosowanie:

 • Uzdatnianie wody
 • Oczyszczanie ścieków
 • Filtracja roztworów produkcyjnych

Sorbotech® LPB

są pylistymi węglami aktywnymi produkowanymi z wysokiej jakości węgla kamiennego. Ich makroporowata struktura wewnętrzna czyni je idealnym medium do uzdatniania wody pitnej, filtracji ścieków czy wody procesowej eliminując z niej substancje wpływające na barwę, smak i zapach. Ich dozowanie do filtrowanej cieczy może odbywać się w systemie ciągłym bądź okresowym.

Zastosowanie:

 • Uzdatnianie wody
 • Oczyszczanie ścieków
 • Filtracja roztworów produkcyjnych

Sorbotech® FP

są pylistymi węglami aktywnymi produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich odpowiednio rozwinięta struktura wewnętrzna zapewnia efektywną adsorpcję i wysoką skuteczność usuwania dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych czy ze spalania odpadów.

Zastosowanie:

 • Usuwanie dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych

Sorbotech® FPB

są pylistymi węglami aktywnymi impregnowanymi związkami siarki, produkowanymi z wyselekcjonowanych gatunków węgla. Ich odpowiednio rozwinięta struktura wewnętrzna zapewnia efektywną adsorpcję i wysoką skuteczność usuwania dioksyn, furanów i metali ciężkich (w szczególności rtęci) z gazów spalinowych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych czy ze spalania odpadów.

Zastosowanie:

 • Usuwanie dioksyn, furanów i metali ciężkich z gazów spalinowych
 • Usuwanie rtęci ze spalin

Czytaj także: