NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

FAQ

Najczęściej zadawane pytania


Jakie węgle aktywne są polecane do uzdatniania wody basenowej?

Do uzdatniania wody basenowej polecamy granulowane węgle aktywne kokosowe serii Sorbotech® LGCO. Tańszą i równie często stosowaną alternatywą mogą być węgle bitumiczne Sorbotech® LG.

Jakie węgle aktywne są polecane do uzdatniania wody wodociągowej?

Do uzdatniania wody wodociągowej najczęściej stosowane są węgle bitumiczne Sorbotech® LG w standardowej granulacji 8x30 mesh (0,6-2,36 mm), niekiedy używane są również węgle kokosowe Sorbotech® LGCO. W przypadku innej technologii uzdatniania wody – z wykorzystaniem węgli w formie pyłowej, węgle drzewne pyliste Sorbotech® LPW.

Jakie węgle aktywne są polecane do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym?

Do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym sugerujemy używanie czystych i niskopopiołowych węgli kokosowych Sorbotech® LGCO. W tej branży zastosowanie znajdują także węgle bitumiczne Sorbotech® LG oraz pyliste LPW.

Jakie węgle aktywne są polecane do stosowania w spalarniach?

Do procesu oczyszczania spalin polecamy węgle pyliste z serii Sorbotech® FP służące do usuwania dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz metali ciężkich. W przypadku technologii bazujących na węglach granulowanych, swoje zastosowanie znajdują węgle aktywne Sorbotech® FGB i FGBS.

Jakie węgle aktywne są polecane do stosowania w biogazowniach?

W przypadku zastosowań do usuwania siarkowodoru polecane są formowane impregnowane węgle aktywne z serii Sorbotech® GERS, natomiast do usuwania siloksanów zazwyczaj wystarczają nieimpregnowane formowane węgle z serii Sorbotech® GE. W przypadku węgli do oczyszczania biogazu polecamy każdorazowo skontaktować się z nami aby dobrać dla Państwa najodpowiedniejszy produkt.

Jakie węgle aktywne są polecane do stosowania w oczyszczaniu gazów z LZO (malarnie, lakiernie, przemysł wykorzystujący substancje organiczne np. rozpuszczalniki)?

W przypadku usuwania LZO polecamy formowane węgle z serii Sorbotech® GE oraz granulowane z serii Sorbotech® GG.

Jakie węgle aktywne są polecane do stosowania w instalacjach wentylacyjnych oraz w odciągach w gastronomii?

Sprawdzą się tu granulowane z serii Sorbotech® GGCO na bazie orzecha kokosowego jak zarówno węgle formowane z serii Sorbotech® GE i granulowane z serii Sorbotech® GG.

Jak postępować ze zużytym węglem aktywnym?

Zużyty węgiel aktywny jest odpadem, który musi być poddany procesowi utylizacji lub odzysku. Odbioru, transportu oraz utylizacji lub odzysku mogą dokonywać tylko podmioty posiadające niezbędne do tego celu zezwolenia.

Czy węgiel aktywny jest odpadem niebezpiecznym?

To czy węgiel aktywny jest odpadem niebezpiecznym determinuje jego kod a ten zależy bezpośrednio od jego aplikacji.

Jakie węgle aktywne stosować do redukcji odorów z ścieków?
Grupą związków chemicznych przy obróbce ścieków (oczyszczalnie ścieków, przepompownie itp.) odpowiedzialnych za odorowe zanieczyszczenia powietrza są związki siarki (siarkowodór, merkaptany). W tym przypadku skuteczną metodą jest zastosowanie specjalnego impregnowanego węgla aktywnego z rodziny Sorbotech®GERS. Adsorpcja na złożu węglowym odbywa się na zasadzie chemisorpcji.

Kontakt

ACES Sp. z o.o.

ul. Łużycka 10
81-537 Gdynia, woj. pomorskie

NIP: 5862289573

tel. 58 622 63 50
tel / fax. 58 623 30 17

aces@aces.pl