NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

To czy węgiel aktywny jest odpadem niebezpiecznym determinuje jego kod a ten zależy bezpośrednio od jego aplikacji.