NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Zużyty węgiel aktywny jest odpadem, który musi być poddany procesowi utylizacji lub odzysku. Odbioru, transportu oraz utylizacji lub odzysku mogą dokonywać tylko podmioty posiadające niezbędne do tego celu zezwolenia.