NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Węgiel aktywny jest adsorbentem, którego użytkowanie było już znane kilkaset lat przed naszą erą. Stosowano go do celów medycznych oraz jako środek oczyszczający. Natomiast początki zastosowań przemysłowych węgla aktywnego datuje się na rok 1900, w którym wykorzystano go, jako czynnik odbarwiający syrop w cukrownictwie. Węgle wzbudziły zainteresowanie także w czasie wojny światowej, kiedy zaczęły być stosowane w maskach przeciwgazowych w celu ochrony przed niebezpiecznymi gazami i parami.

Węgiel aktywny jest czarnym, porowatym, amorficznym sorbentem. Jego pojemność sorpcyjna, wielkość powierzchni właściwej (sięgającej nawet do 2500 m2/g), wielkość i rozkład porów czy uziarnienie, czyni węgiel aktywny znakomitym i uniwersalnym adsorbentem.

Istnieje wiele teorii dotyczących mikroskopowej struktury węgla aktywnego oraz jej wpływu na działanie tego sorbentu. Podstawową jednostką strukturalną węgla aktywnego jest heksagonalna struktura grafitu, czyli postać niezliczonych maleńkich płytek grafitowych. Płytki połączone są ze sobą wiązaniami chemicznymi tworząc rozpadliny, pęknięcia i kieszenie, w których adsorbowane są zanieczyszczenia.

struktura grafitu

struktura grafitu

struktura węgla aktywnego

struktura węgla aktywnego

Dostępność wewnętrznej struktury węgli aktywnych zwiększa szybkość procesu adsorpcji oraz czyni go bardziej wydajnym. Najszerzej stosowane węgle aktywne mają pole powierzchni w granicach 800 – 1500 m2/g. Powierzchnia tych węgli charakteryzuje się przede wszystkim obecnością mikroporów, których efektywna średnica jest mniejsza niż 2 nm. W rzeczywistości węgle aktywne zbudowany jest ze skomplikowanej sieci porów, sklasyfikowanych jako:

  • Mikropory ( < 2 nm średnicy)
  • Mezopory ( 2-50 nm średnicy)
  • Makropory ( > 50 nm średnicy)


Adsorpcja na węglach aktywnych ma miejsce głównie w mikroporach, a w małej części w mezoporach, natomiast makropory pełnią jedynie funkcję kanałów przepływowych dla adsorbatu do wnętrza mezoporów i powierzchni mikroporów. Rozkład rozmiarów porów w danym węglu zależy od typu użytego surowca oraz metody i warunków jego produkcji.

Czytaj także: