NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
BADANIE WĘGLA AKTYWNEGO

Węgiel granulowany – granulki węgla aktywnego maja nieregularny kształt. Węgle te zazwyczaj wykorzystywane są do oczyszczania cieczy, choć zdarza się, że węgiel granulowany o większych rozmiarach ziaren znajduje zastosowanie także w oczyszczaniu powietrza, gazów lub jako katalizator reakcji.

Najpopularniejsze zastosowania granulowanego węgla aktywnego to:

 • oczyszczanie wody pitnej w miejskich stacjach uzdatniania wody ( poprawa barwy, smaku i zapachu, usuwanie pestycydów i związków humusowych),
 • katalityczne usuwanie resztkowego chloru i ozonu,
 • redukcja ChZT, AOX w oczyszczaniu ścieków,
 • usuwanie związków organicznych (BTEX) w procesie remediacji wód i gruntów
 • odbarwianie produktów spożywczych (cukier, glukoza)
 • oczyszczanie parafiny i gliceryny farmaceutycznej
węgiel granulowany

węgiel granulowany

Węgiel formowany – węgiel ten ma formę wałeczków, których długość stanowi minimum dwukrotność średnicy. Złoże z filtracyjne z formowanym węglem aktywnym stanowi mniejszy opór powietrza niż złoże tej samej wysokości z węglem granulowanym. Dlatego też, ten typ węgla znajduje zastosowanie głównie przy filtracji i wentylacji powietrza i gazów.

Do najważniejszych zastosowań należą:

 • redukcja Lotnych Związków Organicznych ( LZO)
 • oczyszczanie gazów poreakcyjnych z różnego rodzaju zanieczyszczeń
 • ochrona dróg oddechowych
 • dezodoryzacja powietrza np. hal przeładunku odpadów czy pomieszczeń oczyszczalni ścieków
 • odzysk rozpuszczalników organicznych
 • oczyszczanie gazu ziemnego i biogazu
węgiel formowany

węgiel formowany

Węgiel impregnowany – to zazwyczaj węgiel formowany, którego powierzchnie pokryto odpowiednim związkiem chemicznym ( impregnatem). Dobór właściwej substancji aktywnej umożliwia wykorzystanie zjawiska chemisorpcji do podwyższenia skuteczności reakcji. Węgle impregnowane wykorzystywane są głównie do katalitycznego usuwania związków nieorganicznych z różnego rodzaju gazów. Do najpopularniejszych zastosowań węgli impregnowanych należą:

 • dezodoryzacja powietrza ze związków odorotwórczych, takich jak H2S czy NH3
 • usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych z gazów reakcyjnych
 • oczyszczanie biogazu z siarkowodoru
 • oczyszczanie gazu ziemnego z rtęci

Węgiel pylisty – to węgiel aktywny, którego granulki po zmieleniu maja rozmiar setnych części milimetra. Stosowanie tego typu węgla aktywnego wymaga zazwyczaj wykorzystania specjalnych systemów dozowania. Węgiel pylisty jest wykorzystywany do:

 • uzdatniania wody pitnej (wody powierzchniowej w okresie zakwitów czy podziemnej do redukcji związków humusowych)
 • usuwania związków organicznych, typu ChZT czy AOX w oczyszczaniu ścieków
 • wzbogacenia osadu czynnego
 • odbarwiania produktów chemicznych i spożywczych
 • usuwania dioksyn, furanów i rtęci z gazów powstających w czasie termicznej obróbki odpadów
węgiel pylisty

węgiel pylisty

Czytaj także: