NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Węgle aktywne mogą być otrzymywane praktycznie z każdego materiału węglowego zawierającego węgiel pierwiastkowy w dużym procencie.

Powszechnie stosowanymi surowcami do produkcji węgla aktywnego są:

  • węgiel bitumiczny,
  • węgiel brunatny
  • łupiny orzecha kokosowego,
  • antracyt,
  • drewno.

Około 60 % wszystkich stosowanych węgli aktywnych na świecie to węgle kamienne. Końcowa charakterystyka węgla aktywnego może być różna, a zależna jest od wielu czynników podczas procesu ich produkcji Węgle kopalniane cechują się łatwością wytwarzanie struktury rozwiniętej, węgle brunatne osiągają największą objętość porów, węgle kokosowe charakteryzują się największą ilością miejsc aktywnych, twardością i odpornością na ścieranie. Natomiast antracyt posiada największą ilość węgla pierwiastkowego ze wszystkich wymienionych, co czyni go najbardziej twardym oraz odpornym na środowisko agresywne. Węgli drzewnych używa się jako węgli pylistych o małej gęstości nasypowej oraz proporcjonalnie dużej liczbie makroporów.

Jak można zauważyć, to właśnie pochodzenie stosowanego węgla aktywnego determinuje jego porowatość oraz możliwość wykorzystania węgla aktywnego w różnych procesach przemysłowych.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie najbardziej popularnych surowców do produkcji węgla aktywnego oraz ukazuje zależność budowy wewnętrznej materiału do jego zastosowania w przemyśle.


 

Surowiec

Struktura porowata

Zastosowanie

Przykładowa aplikacja

Węgiel bitumiczny

Duża porowatość, przewaga mezoporów

Adsorpcja z fazy ciekłej

Uzdatnianie wody

Oczyszczanie ścieków

Remediacja gruntów

Węgiel brunatny

Mała porowatość, przewaga makroporów

Adsorpcja z fazy ciekłej

Odbarwianie produktu

Łupiny orzecha kokosowego

Bardzo duża porowatość, przewaga mikroporów

Adsorpcja z fazy ciekłej i gazowej

Uzdatnianie wody

Usuwanie resztkowego chloru i ozonu

Adsorpcja LZO

Antracyt

Bardzo mała porowatość, przewaga mezoporów

Adsorpcja z fazy gazowej

Adsorpcja LZO

Drewno

Bardzo duża porowatość, przewaga makroporów

Adsorpcja z fazy ciekłej

Uzdatnianie wody na węglu pylistym

Odbarwianie produktu

Charakterystyka struktury węgli aktywnych w zależności od pochodzenia

Czytaj także: