NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Adsorpcja na węglu aktywnym

Oczyszczanie przy użyciu węgla aktywnego możliwe jest dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. W prostych słowach zjawisko to polega na gromadzeniu się cząsteczek gazów lub cieczy na powierzchni ciała stałego zwanego adsorbentem

Adsorpcję ze względu na typ odziaływań można podzielić na:

  • adsorpcję fizyczną – u jej podstaw leżą międzycząsteczkowe odziaływania Van der Waalsa
  • adsorpcję chemiczną – odziaływanie molekuł i adsorbatu zachodzi w drodze reakcji chemicznych


Rodzaj adsorpcji możemy określić na podstawie:

Ciepła procesu – niewielkie dla adsorpcji fizycznej natomiast duże dla odpowiednich reakcji w przypadku chemisorpcji.

Odwracalności procesu - substancja zaadsorbowana na drodze odziaływań fizycznych może być łatwo usunięta w procesie regeneracji podczas kiedy usunięcie warstwy zaadsorbowanej chemicznie jest trudne i wymaga drastycznych warunków

Grubości warstw adsorpcyjnych – dla adsorpcji fizycznej ich grubość może odpowiadać kilku średnicom cząstek adsorbatu (przy odpowiednich wartościach ciśnienia i temperatury) podczas kiedy w wyniku chemisorpcji tworzą się warstwy jednocząsteczkowe.


Dzięki wysokiemu stopniu czystości i prostocie użytkowania węgiel aktywny jest adsorbentem o szerokim zastosowaniu. Adsorpcja nie powoduje zmian składu chemicznego oczyszczanego medium dlatego właściwości węgli aktywnych wykorzystywane są w wielu procesach technologicznych.

Specjalistyczna wiedza na temat procesów adsorpcyjnych oraz wieloletnie doświadczenie kadry inżynierskiej ACES Sp. z o.o. pozwala na dobranie odpowiedniego rodzaju węgla aktywnego tak aby uzyskane efekty oczyszczania w pełni spełniały oczekiwania naszych klientów.

 

Skuteczność adsorpcji

Odpowiadając na pytanie jakie związki mogą być zaadsorbowane przez węgiel aktywny można odpowiedzieć, że adsorbowalne będą związki organiczne oraz niektóre większe związki i cząsteczki nieorganiczne takie jak jod czy rtęć. Ogólnie można przyjąć, że 90% związków organicznych może zostać zaadsorbowana przez węgiel aktywny podczas kiedy tylko 10% można uznać za słabo lub w ogóle adsorbowalne. Jednak nie wszystkie związki adsorbowane są z taka samą skutecznością, a przebieg procesu adsorpcji zależy od wielu czynników.

Do najważniejszych z nich należą:

  • charakter i rodzaj usuwanych związków – lepiej adsorbowane są związki o większej wadze cząsteczkowej, niższym ciśnieniu pary nasyconej i wyższej temperaturze wrzenia
  • typ zastosowanego węgla aktywnego – dopasowanie wielkości i średnicy porów do usuwanych związków zwiększa skuteczność i wydajność procesu
  • stężenie usuwanych związków – zdolność do adsorpcji rośnie wraz ze stężeniem
  • wilgotność – w większości przypadków wzrost wilgotności obniża skuteczność procesu adsorpcji
  • ciśnienie – wzrost ciśnienia podnosi pojemność adsorpcji
  • temperatura – skuteczność adsorpcji obniża się wraz ze wzrostem temperatury
  • obecność innych związków – poszczególne składniki mieszaniny konkurują o miejsce w porach węgla aktywnego
  • czas kontaktu – zalecany czas kontaktu węgla z oczyszczanym medium jest różny dla poszczególnych procesów

 

Umiejętność wykorzystania powyższych zasad wraz ze specjalistyczna wiedzą dotyczącą zastosowanego produktu są kluczowe przy doborze odpowiedniego rozwiązania opartego na węglu aktywnym. Zespół ACES Sp. z o.o. w oparciu o swoje doświadczenia dołoży wszelkich starań aby zaproponowane węgle aktywne zapewniały maksymalna skuteczność. W celu uzyskania odpowiedzi na Państwa dodatkowe pytania zapraszamy do działu Kontakt

Czytaj także: