Biyogaz nedir ve hangi bileşenlerden meydana gelir?

Biyogaz, organik maddenin anaerobik fermentasyonu sonucu ortaya çıkan bir üründen başka bir şey değildir. Biyogaz üretiminde kullanılan hammaddeler, biyolojik olarak parçalanabilen atıklar, hayvansal atıklar, enerji bitkileri veya kanalizasyon sedimentleri olabilir. Fermantasyon işleminde oluşan gaz metan, karbon dioksit, hidrojen, azot, oksijen, hidrojen sülfür ve sık sık siloksan ile aromatik bileşiklerden oluşur. Biyogaz yakma işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için operatörün hidrojen sülfür, siloksanlar ve aromatik bileşiklerin arındırılmasına odaklanması gerekir.

Neden hidrojen sülfürü biyogazdan arıtmak gerekir?


hidrojen sülfit molekülü

Hidrojen sülfür (H2S) herkesin çürük yumurta kokusu ile ilişkililendirdiği küçük bir inorganik bileşiktir. Hidrojen sülfit hoş olmayan koku dışında korozyona neden olabilir. Biyogaz tesislerindeki türbinler ve motorların aşınmış parçaları hasar görebilir ve tarim işlerinden kaynaklanan zaman kaybı enerji üretiminde kesintiye ve pahalı donanımların tamir maliyetiyle alakalı kayıplara yol açabilir. Bu nedenle tüm biyogaz yakma ekipmanı üreticileri hidrojen sülfit içeriği için üst sınır belirlerler. Biygaz oluşum süreci dikkate alındığında hidrojen sülfür içeriği genellikle izin verilendn daha büyüktür. Hidrojen sülfür miktarını azaltmanın en basit ve etkili yöntemi, hidrojen sülfür azaltılması için öngörülmüş aktif karbon kullanımıdır. Bunun için sizlere Sorbotech GERS ürünlerini tavsiye ederiz.

Neden siloksanlar biyogaz içinde arzu edilmezler?


siloksan molekülü

Siloksanlar yaygın olarak kozmetik, gıda ve otomotiv sektöründe kullanılan organosilikon bileşiklerdir. Bu nedenle, özellikle çöp gazlarında ve kanalizasyon arıtma tesislerinde ortaya çıkan biyogazda bulunurlar. Biyogazın yakılması sırasında yüksek sıcaklıkta, motor ve türbinlerde biriken silis (SiO2) veya silikatlar (SixOy) ortaya çıkar ve bu basitçe bu elementlerin aşınmasına yol açabilir. Bu nedenle bu bileşiklerin biyogazdan arındırılması gerekir. Yapısı ve özellikleri bakımından siloksanlar, Sorbotech GE gibi aktif karbonlar üzerinde mükemmel şekilde adsorbe edilirler.

Aromatik bileşenler – onları neden göz ardı etmemek gerekir?

Genellikle VOC adı verilen aromatik bileşenler, siloksanlara eşlik ederler. Bu bileşenlerin yakılması motor korozyonu veya hasara yol açmaz. Peki o zaman ölçülrn biyogazda VOC miktarını belirtmek neden bu kadar önemlidir? Uçucu Organik bileşenler aktif karbon gözeneklerinde kendilerine yer bulmak için siloksanlarla rekabet halindedirler. Bunun anlamı, bu şekilde filtrenin içinde aktif karbon değişim süresini hızlandırarak, aktif karbonu doyururlar.

Bahsedilen bütün kirliliklerin ortadan kaldırılması için kullanımı kolay, düşük maliyetli ve verimli bir teknolojinin kullanılması gereklidir. Tüm bu özellikler, aktif karbona dayalı sistemler tarafından karşılanmaktadır. Sorbotech GE ve Sorbotech GERS serileri tarafından özel olarak hazırlanmış kömürler, hidrojen sülfür ve siloksanların etkili şekilde yok edilmesini sağlar. Sorbotech kömülerinin emilim özelliğinden tam anlamıyla yararlanabilmek için Sorbofil GPE serisine ait uygun filtrelerden faydalanmanızı öneririz. İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru çözümü seçmeniz için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.