Granül kömür – aktif karbonun granüllerinin şekli düzensizidir. Bu tür kömürler özellikle sıvı saflaştırmaya kullanılır. Ama bazen granülleri biraz daha büyük olan granul kömürü hava, gaz saflaştırmaya ya da reaksiyonlarda katalizatör olarak kullanılır.

Granül aktif kömürün en popüler kullanışları:

 • kentsel su arıtma tesislerinde içme suyun saflaştırılması (renk, tat, kokunun geliştirilmesi, pestisit ve hümik bileşiklerin çıkarılması),
 • Fazla klor ve ozonun katalitik arıtılması,
 • su arıtma tesislerinde ChZT ve AOX azaltılması,
 • su ve toprak iyileştirme sürecinde organik bileşiklerin çıkarılması (BTEX),
 • gıda maddelerinin renksizleştirilmesi (şeker, glikoz),
 • parafin ve farmasötik gliserinin şaflaştırıması.

Biçimlenmiş kömür – bu kömür , uzunluğu çapının minimum 2 katı olan rulolar şeklindedir. Aktif biçimlenmiş kömürlü fitrasyon yatağı, aynı yükseklikteki granül kömürlü yatağından daha az hava direncisi yapar. Bu yüzden, bü tür kömür en çok hava ve gazların filtrasyon ve ventilasyonunda kullanılır.

En yaygın kullanışları:

 • VOC azaltılması
 • reaksyon sonraki gazların çeşitli kirletmelerden saflaştırılması
 • Nefes yolunun koruması
 • Kokudan arındırma (örn. atıkların yükleme salonun ya da su arıtma tesislerinde
 • Organik çözücülerin geri kazanılması
 • Doğal ve biyogazların saflaştırılması

Emdirilmiş kömür – özellikle yüzeyi belirli kimyasal bileşikle (emdirmeyle) sürülmüş biçimlenmiş kömürüdür. Doğru aktif maddenin seçilmesi, reaksiyonun verimliliğini artırmak için kemisorpsiyon olayının kullanılmasını mümkün kılar. Emdirilmiş kömürler çeşitli gazlardan inorganik bileşiklerinin katalitik çıkarılmaya kullanılır. Emdirilmiş gazların en yaygın kullanılma şekli:

 • havanın H2S ya da NH3 gibi koku yaratan bileşiklerden kokusundan arındırılması
 • reaksiyon gazlarından inorganik kirlerin arındırılması
 • biyogazdan hidrojen sülfitin çıkarılması
 • doğal gazdan civanın arıtılması

Toz kömür – öğütme işleminden sonra granülleri milimetrenin yüzde biri boyutunda olan aktif karbon. Bu tür kömürün kullanılması, özel dozlama sistemi gerektirir. Kullanım alanları:

 • içme suyunun arıtması (çiçekleme zamanında yüzeysel suyun ve hümik bileşiklerinin azaltılması için yeraltındaki suyun)
 • su arıtma tesislerinde ChZT ve AOX gibi organik bileşiklerinin azaltılması
 • Sulu çamurun zenginleştirilmesi
 • kimyasal ve gıda maddelerinin renksizleştirilmesi
 • gazlardan, atıkların termal tedavi süresinde oluşan diyoksin, furan ve cıvanın çıkarılması

Ayrıca okuyun: