Aktif karbon yüksek bir yüzdeye sahip temel karbon içeren neredeyse her karbon maddeden elde edilebilir.

Aktif karbon için yaygın olarak kullanılan hammaddeler şunlardır:

  • bitümlü kömür,
  • linyit kömür,
  • Hindistan cevizi kabukları,
  • antrasit,
  • ahşap.

Dünyada kullanılan tüm aktif karbonların yaklaşık % 60’ı taş kömürüdür. Aktif karbonun nihai özellikleri farklılık gösterebilir ve üretim süreci bir dizi faktöre bağlıdır. Maden kömürü gelişmiş yapının kolay üretimi ile karakterize edilirken, linyit kömürü en yüksek gözenek hacmine ulaşır, hindistan cevizi kömürü en fazla aktif alana sahiptir ve yüksek miktarda sertlik ve aşınma direnci gösterir. Diğer yandan antrasit, sayılanların arasında en fazla temel karbon miktarına sahiptir ve bu onu en sert ve agresif ortama en dayanıklı yapar. Odun kömürü kütle yoğunluğu düşük ve orantılı olarak yüksek miktarda makro gözeneklere sahip toz kömürü olarak kullanılır.

Görüldüğü gibi, kullanılan aktif karbonun kaynağı gözenekliliği ve çeşitli endüstriyel işlemlerde aktif karbon kullanma imkanını belirlemektedir.

Aşağıdaki tablo, aktif karbon üretimi için en yaygın malzeme listesini ve amlzemenin iç yapısı ile sanayide kullanımı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.


 

Hammadde

Gözenekli yapı

Uygulama alanı

Örnek Uygulama

Taş kömürü

yüksek gözeneklilik

sıvı halden adsorpsiyon

su arıtma atık su arıtma arazi iyileştirme

Linyit kömürü

düşük gözeneklilik makro gözeneklerin fazlalığı

sıvı halden adsorpsiyon

ürünün rengini açma

Hindistan cevizi kabuğu

çok yüksek gözeneklilik, mikro gözenlerin fazlalığı

sıvı ve gaz halinden adsorpsiyon

su arıtma, kalan klor ve ozonun yok edilmesi VOC adsorpsiyonu

Antrasit

çok düşük gözeneklilik, mezogözeneklerin fazlalığı

gaz halinden adsorpsiyon

VOC adsorpsiyonu,

Odun

çok yüksek gözeneklilik, makro gözeneklerin fazlalığı

sıvı halden adsorpsiyon

karbon su işleme toz kömür üzerinden su arıtma, ürünün renginini açılması

Aktif karbon yapısının kaynağına bağlı olarak özellikleri

Ayrıca okuyun: