HİDRO-ANTRASİT N:

Bu son derece yüksek sertliğe ve aşınma direncine sahip taş kömüründen oluşan, doğal halde, ezilmiş ve elekten geçirilmiş bir malzemedir. Doğal antrasit büyük ölçüde kimyasal olarak etkisizdir.

Tane özelliklleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • Düzensiz (kırık) veya yuvarlanmış şekil
  • amorf yapı, yoğun
  • yumuşak yüzey

HİDRO-ANTRASİT N: bütün yaygın filtrasyon uygulamalarında kullanılmaktadır. Taş kömürü antrasitleri nötr karakterlerinden dolayı herhangi bir spesifik özellik sergilememektedir.

HİDRO-ANTRASİT H:

Malzeme, ısıl işleme tabi tutulmuş olan linyit kömürden elde edilir. HİDRO-ANTRASİT N ile karşılaştırıldığında daha düşük sertlik ve biraz daha düşük aşınma direnci gösterir.

Tane özelliklleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • Düzensiz (kırık) veya yuvarlanmış şekil
  • amorf yapı, gözenekli
  • çatlak yüzey

HİDRO-ANTRASİT H bütün yaygın filtrasyon uygulamalarında kullanılmaktadır. Ön işleme tabi tutulan malzezme yaklaşık % 25’lik aktif karbon etkinliğine sahip adsorpsiyon özellikleri elde eder.

Dolayısıyla malzeme ozonun arınmasına ve bağlı klor içeriğinin azaltılmasa ve hatta THM arıtılmasına izin verir. Bu nedenle HİDRO-ANTRASİT H tercihen yüzme havuzlarındaki suyu arıtmak için kullanılır.

Gözenekli ve çatlak tane yapısı "biyofilm" oluşması için gerekli olan koşulları sağlar. Bu, biyolojik ve katalitik filtrasyon süreçlerinin örneğin atıksu arıtmanın yanı sıra demir ve mangan arıtılmasında gözenekli malzeme özellikle etkili olmasını açıklar.

HİDRO-ANTRASİT P:

Bu malzeme, özel bir ısı ile etkileşime girmiş karbondur.

Tane özelliklleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • Yuvarlanmış şekil
  • Amorf, gözenekli yapı,
  • Pürüzlü, çatlak yüzey

Yüksek gözeneklilik sayesinde malzeme ozon arıtmak için idealdir.

HİDRO-ANTRASİT P: çok katmanlı yatakları kapsamında tüm malzemeler arasında en yüksek saflık derecesine sahiptir ve yüksek sıcaklıklarda bile kimyasal olarak etkisizdir. Bu malzeme, silisik asit üretmez ve bu nedenle kondensat filtrasyonu için uygundur.

İletişim Formu


Şirket Adı *

E-posta *

Telefon No *


Uygulama

Sanayi


Kategori


Soru içeriği *


Soru gönderildi

Teşekkür ederiz.
Error, please retry. Your message has not been sent