İsim Açıklama
Greensand Mangan zeolit, oksitleyici ve filtreleyici madde, glokonitin işlenmesi ile elde edilir, doğal sularda, demir, mangan ve hidrojen sülfidi etkili bir şekilde süzer.
GreensandPlus Siyah renkte filtre yatağı, demir, mangan, hidrojen sülfit, radyum, arsenik ve su kaynaklarını arıtmak için kullanılır.
MTM Genel olarak "sentetik greensand" olarak adlandırılan ve sudan demir, mangan ve hidrojen sülfit (H2S) arıtmak için kullanılan yatak.
Hydrolit-Mn Mangan arıtmak için kullanılan filtre malzemesi. Pürüzlü yüzeye sahip yuvarlak taneler katalitik bir sıvı mangan oksit tabaka ile kaplanmış hafif alkalize bir iç kısma sahiptir.
Magno-Filt Pürüzlü tane yüzeyine ve keskin kenarlara sahip filtre malzemesi, çok etkili filtre sonuçları elde eder, hafif alkali ortam ise demir ve mangan arıtma süreçleri için elverişlidir.
G1 Manganı sudan katalizör ile arıtma yatağı.
Pyrolox Granüllü filtre yatağı (mangan dioksitin mineral formu), demir, mangan ve hidrojen sülfür arıtmak için kullanılır.