Aktif karbon ile saflaştırma adsorpsiyon olgusu ile mümkündür. Basitçe, bu olgu adsorban olarak bilinen bir katı yüzey üzerinde gaz yada sıvı moleküllerin birikmesi ile ortaya çıkar.

Adsopsiyon türüne bağlı olarak aşağıdakilere ayrılabilir:

  • Fiziksel adsorpsiyon - temelinde van der Waals moleküller arası etkileşim yatmaktadır;
  • Kimyasal adsorpsiyon - adsorbat ve moleküllerin etkisi kimyasal reaksiyonlar üzerinden gerçekleşir.

Adsorpsiyon türü aşağıdaki şekilde belirlenebilir:

Sürecin sıcaklığı - fiziksel adsorpsiyon için küçük kemizorpsiyon sırasında meydana gelen reaksiyolar için büyük.

Sürecin tersine çevrilebilmesi - kemisorbe tabakasının uzaklaştırılması zor iken ve ağır koşullar gerektiriken fiziksel manyetik etkileşim sırasında adsorbe edilen madde rejenerasyon sürecinde kolayca ortadan kaldırılabilir.

Adsorpsiyon tabakalarının kalınlıkları - fiziksel adsorpsiyon için farklı adsorbat taneciklerinin çaplarının kalınlığına karşılık gelebilirken (uygun basınç ve sıcaklık değerleri sağlandığında), kemisorpsiyon sonucunda monomoleküler tabakalar oluşur.

Kullanım kolaylığı ve yüksek saflık derecesi sayesinde aktif karbon, geniş uygulama yelpazesine sahip bir adsorbenttir. Adsorpsiyon arıtılan bileşenin kimyasal içeriğini değiştirmediğinden aktif karbonların özellikleri bir çok teknolojik işlemde kullanılmaktadır.

Adsorpsiyon süreçlerindeki bilgisi ve mühendisliği personelinin yıllık uzmanlık tam ACES Sp. z o.o. mühendislik kadrosunun uzun yıllara dayanan deneyimi müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşılamak için uygun aktif karbon türünün seçilmesine olanak sağlar.

Ayrıca okuyun: