Što je bioplin i koji su njegovi sastojci?

HDPE filtri – sustav pročišćavanja bioplina

HDPE filtri – sustav pročišćavanja bioplina

Bioplin nije ništa drugo nego proizvod anaerobne digestije organske materije. Sirovine koje se mogu koristiti za proizvodnju bioplina su: biorazgradiv otpad, životinjski izmet, energetske biljke te mulj iz otpadnih voda. Plin koji nastaje u procesu fermentacije sastoji se od metana, ugljikovog dioksida, vodika, dušika, kisika, sumporovodika te, često, siloksana i aromatskih spojeva. Kako bi se spaljivanje bioplina odvijalo bez problema, eksploatator bioplinskog postrojenja trebao bi se fokusirati na uklanjanje sumporovodika, siloksana te aromatskih spojeva.

Zašto je potrebno uklanjati sumoporovodik iz bioplina?


Molekula sumporovodika

Sumporovodik (H2S) je mali anorganski spoj koji ljude podsjeća na vonj trulih jaja. Osim što uzrokuje neugodan miris, sumporovodik može izazvati i koroziju. Tako bi se korodirani dijelovi turbina i motora u bioplinskom postrojenju kvarili, a zastoji uzrokovani popravcima dovodili bi do gubitaka u proizvodnji energije te do gubitaka vezanih uz troškove popravka skupih uređaja.
Upravo zbog toga svi proizvođači uređaja za spaljivanje bioplina određuju gornju granicu sadržaja sumporovodika. S obzirom na proces u kojem nastaje bioplin, sadržaj sumporovodika često je veći od dopuštene razine. Najjednostavniji i najefikasniji način smanjivanja količine sumporovodika je primjena aktivnog ugljena namjienjenog reduciranju sumporovodika. Za tu vam svrhu predlažemo proizvode iz linije Sorbotech GERS.

Zašto su siloksani nepoželjni u bioplinu?


Molekula siloksana

Siloksani su organosilicijevi spojevi masovno rabljeni npr. u kozmetičkoj, prehrambenoj ili automobilskoj industriji. Stoga ih se uglavnom nalazi u deponijskom plinu te u bioplinu koji dolazi iz postrojenja za obradu otpadnih voda. Tijekom spaljivanja bioplina u visokim temperaturama nastaje silicijev dioksid (SiO2) ili silikati (SixOy) koji stvaraju naslage na dijelovima motora i turbina, a to jednostavno može dovesti do oštećenja tih elemenata. Upravo je zbog toga uklanjanje tih spojeva iz bioplina neophodno. S obzirom na građu i svojstva siloksana, oni izvrsno apsorbiraju na aktivnim ugljenima, kao što su oni iz linije Sorbotech GE.

Aromatski spojevi – zašto ih treba imati na umu?

Aromatski spojevi, često nazivani HOS (hlapljivim organskim spojevima), javljaju se uz siloksane. Njihovo spaljivanje ne uzrokuje koroziju ni zastoj rada motora. Zašto je onda tako bitno označavanje količine HOS-a u istraživanom bioplinu? Hlapljivi organski spojevi konkuriraju sa siloksanima za mjesto u porama na aktivnom ugljenu. To znači da zasićuju aktivni ugljen, ubrzavajući na taj način vrijeme za izmjenu aktivnog ugljena u filteru.

Radi uklanjanja svih navedenih zagađivača neophodna je primjena metode koja je učinkovita, jednostavna kod uporabe te isplativa. Sve te uvjete ispunjavaju instalacije koje se temelje na aktivnome ugljenu. Na poseban način pripremljeni ugljeni iz serije Sorbotech GERS te Sorbotech GE omogućuju učinkovito uklanjanje sumporovodika te siloksana. Kako bi se u potpunosti iskoristile apsorpcijske sposobnosti Sorbotech ugljena predlažemo uporabu odgovarajućeg filtera iz serije Sorbofil GPE. Pozivamo vas da nas kontaktirate radi pronalaženja rješenja sukladno vašim potrebama.

Kontakt obrazac


Naziv tvrtke *

E-mail *

Telefon *


Primjena

Industrija


Kategorija


Upit *


Upit je poslan

Hvala
Error, please retry. Your message has not been sent