Sorbofil GPE linija je ugljičnih filtara posebno projektiranih za rad u korozivnom okolišu. Bioplinska postrojenja, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te industrijska postrojenja – na svim tim mjestima vrijedi koristiti Sorbofil GPE filtre zajedno sa Sorbotech ugljenima.

Sorbofil GPE-S 1250

Sorbofil GPE-S 1250

Pročiščavanje plinova koji imaju korozivna svojstva zahtijeva primjenu uređaja otpornih na djelovanje štetnih uvjeta tijekom rada. Kao primjer takve instalacije možemo navesti pročišćavanje bioplina, gdje je jedan od glavnih zagađivača sumporovodik – vrlo korozivni spoj – često u vrlo visokim koncentracijama. Primjena standardnih čeličnih filtara može uzrokovati koroziju, a uslijed toga i ozbiljan kvar te zaustavljanje instalacije na vrijeme popravka. Sorbofil GPE filtri izrađeni su od osobito otpornog materijala, HDPE-a, koji se ne kvari pod utjecajem korozivnih spojeva.

Sorbofil GPE linija je ugljičnih filtara za pročišćavanje plinova. Odgovarajući model iz te serije određuje se na temelju veličine protoka te dodatnih informacija vezanih uz konačne uvjete rada uređaja. Naše filtre možemo prilagoditi klijentovim projektnim smjernicama – ugradnja dodatne izolacije ili izrada filtera s dvostrukim stijenkama ne predstavlja nam nikakav problem. Kao ispuna Sorbofil filtara koriste se SORBOTECH aktivni ugljeni. Vrsta primijenjenog aktivnog ugljena ovisi o uvjetima rada te je svaki put određuju stru njaci iz tvrtke ACES Sp. z o.o..

Sorbofil GPE filtrima mogu se ugraditi dodatni elementi, kao što su:

  • automatski mehanizam napajanja i kontrole
  • mehanički uređaj za odnošenje kapljica
  • ventilator

Filtar radi do trenutka kada dolazi do zasićenja aktivnog ugljena. Naša tvrtka pruža kompleksnu uslugu izmjene aktivnog ugljena te obuhvaća sljedeće:

  • dopremu novog aktivnog ugljena
  • vađenje iz filtara potrošenog aktivnog ugljena
  • punjenje filtara svježim aktivnim ugljenom
  • zbrinjavanje otpada i izdavanje potvrde o primopredaji otpada

Kontaktirajte nas radi odabira rješenja prilagođenog vašim potrebama.

Vidi također: