S obzirom na svoje velike apsorpcijske sposobnosti, aktivni su ugljeni naširoko primjenjivani u mnogim industrijskim granama. Kako bi se, pak, postignuo željeni efekt, neophodno je stvaranje optimalnih uvjeta u kojima će se proces adsorpcije odvijati najučinkovitije moguće. Osim primjenjivanja odgovarajućeg aktivnog ugljena (podrijetlo aktivnog ugljena, unutarnja struktura) od velike je važnosti također i izbor odgovarajućeg ugljenog filtra. Jedino pravilno odabrana filtarska jedinica osigurat će efikasnu i sigurnu eksploataciju filtarskog medija. Na konačni projekt utječu sljedeći čimbenici:

  • vrsta te količina pročišćavanog materijala
  • temperatura pročišćavanog materijala
  • koncentracija zagađivača
  • tražena razina redukcije zagađivača
  • traženo vrijeme rada ugljenog filtra

zmu li se u obzir gore navedeni čimbenici, bit će moguće naći optimalno filtarsko rješenje sukladno klijentovim potrebama. Zahvaljujući velikom iskustvu, ACES stručnjaci pomoći će vam kod odabira odgovarajućeg rješenja. Među filtrima koje nudi naša tvrtka možete naći male filtre od crnog čelika (za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda) te kontejnerska rješenja za čišćenje mlazova zraka iznad 30 000 m3/h. ACES ugljeni filtri mogu se primjenjivati u svakoj aplikaciji, gdje je neophodno učinkovito smanjivanje količine organskih te nekih anorganskih spojeva. Primjeri takvih aplikacija su:

  • pročišćavanje pitke vode
  • pročišćavanje otpadnih voda
  • redukcija HOS-a (filtri za komore za lakiranje, filtri za lakirnice i sl.)
  • dezodorizacija (reciklažna dvorišta, sortirnice otpada, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda)
  • pročišćavanje bioplina (uklanjanje sumporovodika, uklanjanje siloksana)

Velike tehničke mogućnosti te korištenje modernih tehnologija omogućuju nam proizvodnju osobito efikasnih ugljenih filtara, sukladno željama naših klijenata. Osim dostave ugljenih filtara, uz ugljene vam nudimo kompleksnu uslugu izgradnje industrijskih filtarskih sustava, koju obogaćuje priprema projekta te gradnja filtarske instalacije.

Vidi također: