Granulirani ugljen – granule aktivnog ugljena imaju nepravilan oblik. Ti ugljeni obično su korišteni za pročišćavanje tekućina, premda se katkad granulirani ugljen u obliku zrna većih dimenzija upotrebljava također i kod pročišćavanja zraka, plinova ili kao katalizator reakcije.

Najpopularnije primjene granuliranog aktivnog ugljena su:

 • pročišćavanje vode za piće u gradskim postrojenjima za pročišćavanje vode (poboljšavanje boje, okusa i mirisa, uklanjanje pesticida te humusnih spojeva),
 • katalitičko uklanjanje ostataka klora i ozona,
 • redukcija KPK (kemijske potrošnje kisika), AOX (adsorbilnih organskih halogena) kod pročišćavanja otpadnih voda,
 • uklanjanje BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i ksilen) organskih spojeva tijekom sanacije voda i zemljišta
 • uklanjanje boje iz prehrambenih proizvoda (šećer, glukoza)
 • čišćenje parafina i farmaceutskog glicerola

Ekstrudirani ugljen – ovaj ugljen ima oblik štapića kojih je dužina najmanje dvostruko veća od njihovog promjera. Filtarski medij s ekstrudiranim aktivnim ugljenom pruža manji otpor zraka nego filtarski medij iste visine s granuliranim ugljenom. Stoga ova vrsta ugljena nalazi primjenu pretežno kod filtracije i ventilacije zraka te plinova.

U najvažnije primjene ubrajaju se:

 • redukcija hlapljivih organskih spojeva (HOS)
 • pročišćavanje reakcijskih plinova od različitih zagađivača
 • zaštita dišnih puteva
 • dezodorizacija zraka, npr. u reciklažnim dvorištima ili u prostorijama postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
 • dobivanje sekundarnih sirovina iz organskih otopala
 • pročišćavanje prirodnog plina i bioplina

Impregnirani ugljen – obično je to ekstrudirani ugljen kojeg je površina pokrivena odgovarajućim (impregnacijskim) kemijskim spojem. Odabir odgovarajuće aktivne tvari omogućuje iskorištavanje pojave kemisorpcije u svrhu povećanja efikasnosti reakcije. Impregnirane ugljene upotrebljava se, uglavnom, za katalitičko uklanjanje anorganskih spojeva iz različitih vrsta plinova. Među najpopularnije primjene impregniranih ugljena spadaju:

 • dezodorizacija zraka od spojeva koji uzrokuju smrad, poput H2S ili NH3
 • uklanjanje anorganskih zagađivača iz reakcijskih plinova
 • pročišćavanje bioplina od sumporovodika
 • pročišćavanje prirodnog plina od žive

Ugljen u prahu – aktivni ugljen kojeg su granule nakon mljevenja veličine nekoliko stotinki milimetra. Obično upotrebljavanje ove vrste aktivnog ugljena zahtijeva uporabu posebnih sustava doziranja. Ugljen u prahu koristi se za:

 • kondicioniranje vode za piće (površinske vode za vrijeme cvatnje ili podzemne vode – za redukciju humusnih spojeva)
 • uklanjanje organskih spojeva tipa KPK ili AOX kod pročišćavanja otpadnih voda
 • obogaćivanje aktivnog mulja
 • uklanjenje boje iz kemijskih i prehrambenih proizvoda
 • uklanjanje dioksina, furana i žive iz plinova nastalih tijekom termičke obrade otpada.

Vidi također: