Aktivni se ugljeni mogu dobivati praktički od svih vrsta ugljičnog materijala koje sadrže veliku koncentraciju ugljika.

Uobičajene sirovine koje se koriste za proizvodnju aktivnoga ugljena su:

  • bitumenski ugljen,
  • smeđi ugljen
  • kokosove ljuske,
  • antracit,
  • drvo.

Oko 60% svih aktivnih ugljena koji su u uporabi diljem svijeta čine kameni ugljeni. Konačna karakteristika aktivnog ugljena može biti različita, a ovisi o mnogim čimbenicima tijekom njihove proizvodnje. Ugljene karakterizira jednostavnost proizvodnje razvijene strukture, smeđi ugljeni postižu najveći volumen pora, dok je za kokosove ugljene svojstveno to što imaju najveću količinu ativnih mjesta te što su tvrdi i otporni na trenje. Antracit, pak, posjeduje najveću količinu ugljika među svim navedenim ugljenima, što ga čini najtvrđim te najotpornijim na korozivni okoliš. Drvene se ugljene koristi kao ugljene u prahu s malom nasipnom gustoćom te proporcionalno velikim brojem makropora.

Kao što vidimo, upravo podrijetlo korištenog aktivnog ugljena određuje njegovu poroznost te mogućnost uporabe aktivnog ugljena u raznim industrijskim procesima.

Dolje navedena tabela prikazuje pregled najpopularnijih sirovina za proizvodnju aktivnog ugljena te pokazuje kako njegova primjena u industriji ovisi o unutarnjoj građi materijala.


 

Sirovina

Porozna struktura

Primjena

Primjer aplikacije

Bitumenski ugljen

Velika poroznost, većinu čine mezopore

Adsorpcija iz tekuće faze

Kondicioniranje vode

Pročišćavanje otpadnih voda

Sanacija zemljišta

Smeđi ugljen

Mala poroznost, većinu čine makropore

Adsorpcija iz tekuće faze

Uklanjanje boje iz proizvoda

Kokosove ljuske

Vrlo velika poroznost, većinu čine mikropore

Adsorpcija iz tekuće i plinske faze

Kondicioniranje vode

Uklanjanje ostataka klora i ozona

Adsorpcija HOS-a

Antracit

Vrlo mala poroznost, većinu čine mezopore

Adsorpcija iz plinske faze

Adsorpcija HOS-a

Drvo

Vrlo velika poroznost, većinu čine makropore

Adsorpcija iz tekuće faze

Kondicioniranje vode pomoću ugljena u prahu

Uklanjanje boje iz proizvoda

Karakteristike strukture aktivnih ugljena ovisno o podrijetlu

Vidi također: