Odgovarajući na pitanje: koje spojeve aktivni ugljen može adsorbirati, može se reći da adsorbirani mogu biti organski spojevi te neki veći anorganski spojevi i molekule, kao što su jod i živa. Općenito bi se moglo reći da aktivni ugljen može adsorbirati 90% organskih spojeva, dok se samo 10% njih može smatrati slabo ili uopće adsorbilnima. Ipak, nisu svi spojevi adsorbirani s istom učinkovitošću, a odvijanje procesa adsorpcije ovisi o mnogim čimbenicima.

Među najvažnije čimbenike ubrajaju se:

  • karakter i vrsta spojeva koji se uklanjaju - bolje se adsorbiraju spojevi s većom molekularnom masom, nižim tlakom zasićene pare te višim vrelištem.
  • tip primijenjenog aktivnog ugljena - pronalaženje odgovarajuće veličine i promjera pora sukladno spojevima koji trebaju biti uklonjeni povećava efikasnost procesa
  • koncentracija uklanjanih spojeva - mogućnost adsorpcije raste uz rast koncetracije
  • vlažnost - u većini slučajeva rast vlažnosti smanjuje efikasnost procesa adsorpcije
  • tlak - rast tlaka povećava kapacitet adsorpcije
  • temperatura - efikasnost adsorpcije smanjuje se uz rast temperature
  • prisutnost drugih spojeva - pojedini sastojci mješavine međusobno konkuriraju za mjesto u porama aktivnog ugljena
  • vrijeme kontakta - preporučeno vrijeme kontakta ugljena s pročišćavanim materijalom je različito za pojedine procese

Primjer adsorpcijske izoterme za proces uklanjanja KPK-a iz industrijskih otpadnih voda. Grafikon ukazuje na različitu učinkovitost, ovisno o vrsti primijenjenog aktivnog ugljena.

Primjer adsorpcijske izoterme za proces uklanjanja KPK-a iz industrijskih otpadnih voda. Grafikon ukazuje na različitu učinkovitost, ovisno o vrsti primijenjenog aktivnog ugljena.

Umijeće služenja navedenim pravilima te specijalističko znanje vezano za primijenjeni proizvod ključni su kod pravilnog odabira odgovarajućeg rješenja s aktivnim ugljnom kao bazom. Oslanjajući se na svoje iskustvo, ACES Sp. z o.o. tim učinit će sve kako bi vam ponuđeni aktivni ugljeni osigurali maksimalnu efikasnost. Za odgovore na vaša dodatna pitanja posjetite sekciju Kontakt

Vidi također: