Odgovarajući na pitanje: koje spojeve aktivni ugljen može adsorbirati, može se reći da adsorbirani mogu biti organski spojevi te neki veći anorganski spojevi i molekule, kao što su jod i živa. Općenito bi se moglo reći da aktivni ugljen može adsorbirati 90% organskih spojeva, dok se samo 10% njih može smatrati slabo ili uopće adsorbilnima. Ipak, nisu svi spojevi adsorbirani s istom učinkovitošću, a odvijanje procesa adsorpcije ovisi o mnogim čimbenicima.

Među najvažnije čimbenike ubrajaju se:

  • karakter i vrsta spojeva koji se uklanjaju - bolje se adsorbiraju spojevi s većom molekularnom masom, nižim tlakom zasićene pare te višim vrelištem.
  • tip primijenjenog aktivnog ugljena - pronalaženje odgovarajuće veličine i promjera pora sukladno spojevima koji trebaju biti uklonjeni povećava efikasnost procesa
  • koncentracija uklanjanih spojeva - mogućnost adsorpcije raste uz rast koncetracije
  • vlažnost - u većini slučajeva rast vlažnosti smanjuje efikasnost procesa adsorpcije
  • tlak - rast tlaka povećava kapacitet adsorpcije
  • temperatura - efikasnost adsorpcije smanjuje se uz rast temperature
  • prisutnost drugih spojeva - pojedini sastojci mješavine međusobno konkuriraju za mjesto u porama aktivnog ugljena
  • vrijeme kontakta - preporučeno vrijeme kontakta ugljena s pročišćavanim materijalom je različito za pojedine procese

Primjer adsorpcijske izoterme za proces uklanjanja KPK-a iz industrijskih otpadnih voda. Grafikon ukazuje na različitu učinkovitost, ovisno o vrsti primijenjenog aktivnog ugljena.

Primjer adsorpcijske izoterme za proces uklanjanja KPK-a iz industrijskih otpadnih voda. Grafikon ukazuje na različitu učinkovitost, ovisno o vrsti primijenjenog aktivnog ugljena.

Umijeće služenja navedenim pravilima te specijalističko znanje vezano za primijenjeni proizvod ključni su kod pravilnog odabira odgovarajućeg rješenja s aktivnim ugljnom kao bazom. Oslanjajući se na svoje iskustvo, ACES SA tim učinit će sve kako bi vam ponuđeni aktivni ugljeni osigurali maksimalnu efikasnost. Za odgovore na vaša dodatna pitanja posjetite sekciju Kontakt

Vidi također: