NOWOŚĆ W DZIALE USŁUG:
WSPARCIE PROJEKTOWE

Sorbofil® GB są wysokowydajnymi filtrami węglowymi przeznaczonymi do oczyszczania gazów, których konstrukcja zapewnia maksymalnie długi czas kontaktu oczyszczanego medium ze złożem węglowym. Dzięki budowie filtrów oraz rozmieszczeniu złoża węglowego filtry Sorbofil® GB umożliwiają oczyszczanie gazów o dużym natężeniu przepływu przy relatywnie niskich spadkach ciśnienia. Filtry Sorbofil® GB charakteryzują się szerokim zakresem przepływu gazu w zależności od wariantu od 1 000 do 40 000 m3/h